1. Introducere

Bine ați venit! Vă invităm să regăsiți în această Secțiune regulile și condițiile cu privire la utilizarea www.data-management.ro („Site-ul”) ce se adresează vizitatorilor/utilizatorilor, reguli și condiții în privința cărora vizitatorii/utilizatorii și-au exprimat acordul și luarea la cunoștință în momentul accesării și utilizării Site-ului. Secțiunea ‘Termeni și Condiții’ a fost elaborată pentru a îndeplini reglementările legale din România, dar și modificările legislative conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

2. Informații despre www.data-management.ro („Site-ul”)

Site-ul reprezintă S.C. WOW Factor Concept S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în București, sector 4, Aleea Cricovul Dulce nr. 13, bl. 19, sc. B, et. 3, apart. 36, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11947/2019 și având Cod Unic de Înregistrare 41618751, denumită pe parcursul acestei Secțiuni, „WOW Factor Concept”, cu următoarele date de contact:

3. Norme generale

3.1. Dacă alegeți să utilizați Site-ul, veți fi de acord să respectați toți termenii și condițiile din Secțiunea „Termeni și Condiții” între dumneavoastră și WOW Factor Concept. Când se accesează acest capitol de pe Site („Termeni și Condiții”), se parcurge varianta cea mai nouă a acestui contract. Data ultimei actualizări este 13 mai 2021.

3.2. Este posibil să modificăm, adăugăm sau să eliminăm în orice moment porțiuni ale acestei Secțiuni, care vor intra în vigoare imediat după publicare. Este responsabilitatea dumneavoastră de a revizui această Secțiune înainte de fiecare utilizare a Site-ului, iar prin continuarea utilizării sunteți de acord cu orice modificări. Informațiile oferite în cadrul prezentului Site sunt în limba română, fără a exclude prezentarea acestora (și) în alte limbi.

3.3. Dacă nu sunteți de acord cu „Termeni și Condiții” („Secțiunea”), sau cu orice modificări viitoare, vă rugăm să transmiteți sesizarea dumneavoastră pe e-mail, la adresa data.management.ro@gmail.com sau sesizarea scrisă, la adresa fizică a sediului social al S.C. WOW Factor Concept S.R.L. menționată anterior. Nu recomandăm utilizarea www.data-management.ro de către persoanele care nu sunt de acord cu această Secțiune, continuarea utilizării Site-ului reprezentând acceptarea implicită a Termenilor și Condițiilor descrise.

3.4. Vizualizează Secțiunea „Politica de Confidențialitate” pentru detalii suplimentare cu privire la colectarea, stocarea și procesarea datelor cu caracter personal, precum și utilizarea acestora în scopuri de marketing (date furnizate de către utilizator prin intermediul www.data-management.ro).

4. Proprietate intelectuală și drepturi de autor: utilizarea conținutului Site-ului www.data-management.ro

4.1. Conținutul Site-ului este destinat utilizării personale, necomerciale. Toate materialele publicate (inclusiv, dar fără a se limita la articole, fotografii, imagini, ilustrații, clipuri audio si clipuri video cunoscute si sub numele de ‘Conținut’) sunt protejate prin drepturi de autor și sunt deținute sau controlate de S.C. WOW Factor Concept S.R.L. sau de către prestatorul acestor servicii de ‘Conținut’ după cum prevede legea drepturilor de autor în aplicabilitate. Fotografiile și imaginile încărcate în acest site, cu scopul de a ilustra generic diferitele articole și descrieri de produse și servicii, sunt descărcate de pe site-ul www.unsplash.com și www.pixabay.com, și folosite legitim strict în scop de prezentare. Fotografiile de ilustrare aparțin următorilor artiști/portofolii: picjumbo_com, LinkedIn Sales Solutions, Andrew Neel, Sina Asgari, Emma Matthews Digital Content Production, Valery Fedotov, Luca Bravo, Marvin Meyer, Carlos Muza, Unsplash, Nikolay Tarashchenko, rupixen.com, Daria Shevtsova, Liana Mikah, Jonathan Kemper, annmariephotography, Alexander Mils, TheStandingDesk.com, BRRT, Christiaan Huynen

4.2. Puteți descărca sau copia Conținutul și alte elemente descărcabile aflate pe Site, materiale promoționale, precum și Conținutul publicat pe platforme sau rețele de socializare numai pentru uz personal, cu condiția să păstrați toate drepturile de autor și alte observații conținute în acestea. Copierea, stocarea, distribuirea sau modificarea Conținutului pentru alte scopuri decât cele personale este interzisă.

5. Trimiteri către alte website-uri, platforme și rețele de socializare

Există posibilitatea ca pe www.data-management.ro să existe trimiteri (link-uri) către website-uri terțe, platforme de socializare terțe sau care sunt obiectul proprietății S.C. WOW Factor Concept S.R.L. Noi nu suntem responsabili pentru conținutul acestor website-uri și platforme de socializare, cu excepția celor care sunt obiectul proprietății S.C. WOW Factor Concept S.R.L. Pentru siguranța și acordul dumneavoastră vă recomandăm să parcurgeți termenii și condițiile aferente înainte de utilizare.

6. Responsabilitatea utilizatorului pe www.data-management.ro

În cazul în care vizitatorul (‘utilizatorul’) continuă să utilizeze www.data-management.ro în scopuri personale așa cum este descris în această Secțiune, acesta este implicit de acord cu termenii și condițiile prezentate. Utilizatorul își asumă responsabilitatea cu privire la modalitatea prin care interacționează cu www.data-management.ro. Este interzisă folosirea www.data-management.ro în moduri necorespunzătoare cu legislația aflată în vigoare pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial. În cazul nerespectării acestei clauze, S.C. WOW Factor Concept S.R.L. își rezervă dreptul de a iniția demersuri în justiție sau de a notifica organele statului cu atribuții specifice, despre încălcarea clauzelor descrise anterior.

7. Modificări ale website-ului www.data-management.ro

Putem modifica, suspenda sau întrerupe orice aspect al Site-ului în orice moment, inclusiv disponibilitatea oricărei funcții, baze de date sau conținut de servicii. De asemenea, este posibil să impunem limite anumitor caracteristici și servicii sau să vă restricționăm accesul la parți sau la întregul Site fără notificare sau răspundere.

8. Furnizarea datelor cu caracter personal prin intermediul www.data-management.ro și confidențialitatea acestora

8.1. Utilizatorul nu va face publice unor terți, prin orice mijloace, nicio informație cu caracter privat primită de la S.C. WOW Factor Concept S.R.L., sub sancțiunea obligării acestuia la plata de daune interese. De asemenea, S.C. WOW Factor Concept S.R.L. nu va face publice niciunei terțe părți nicio informație transmisă fără acordul scris al utilizatorului, cu excepția partenerilor agreați, furnizori de servicii cu care exista un contract prin care se protejează aceste date. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către S.C. WOW Factor Concept S.R.L. numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile și datele din formularele de contact vor fi folosite numai pentru a răspunde solicitărilor emitentului. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

8.2. S.C. WOW Factor Concept S.R.L. nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail și/sau numere de telefon obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail și/sau numărul dv. de telefon altor persoane care accesează paginile acestui site.

8.3. Din 25 mai 2018, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare „Regulamentul GDPR”, S.C. WOW Factor Concept S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de vizitator. Scopul colectării datelor este de răspundere vis-a-vis de solicitărilor vizitatorilor, așa cum apare descris în „Politica de confidențialitate„. Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:

  1. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
  2. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.
  3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.
  4. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
  5. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un alt operator.
  6. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.
  7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
  8. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: data.management.RO@gmail.com ori la adresa poștală: București, sector 4, Aleea Cricovul Dulce nr. 13, bl. 19, sc. B, et. 3, apart. 36, având ca subiect: „Date cu caracter personal”.

8.4. Vă rugăm să consultați Secțiunea „Politica de Confidențialitate” pentru mai multe informații. Vă recomandăm să ne contactați în cazul în care vă sunt necesare mai multe informații cu privire la aspecte legate de securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră. Vă mulțumim.

9. Limitarea răspunderii sau exonerarea de răspundere

9.1. S.C. WOW Factor Concept S.R.L. nu va răspunde pentru niciun fel de pierderi și / sau daune rezultate din utilizarea acestui Site sau a oricărui alt site spre care S.C. WOW Factor Concept S.R.L. oferă un link și / sau de utilizarea informațiilor prezentate pe acest sau pe orice alt site web. Toate informațiile și materialele conținute pe acest site sunt furnizate în mod gratuit, fără niciun fel de garanție. Sub nicio circumstanță S.C. WOW Factor Concept S.R.L. nu va fi responsabil pentru nicio daună directă, indirectă, accidentală sau specială care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site și nu va fi responsabil de orice daune ce sunt rezultat a greșelilor, omisiunilor, întreruperilor, erorilor, defecțiunilor, întârzierilor în funcționare sau transmisie sau orice neîndeplinire de performanță a site-ului.

9.2. Deși obiectivul nostru este de a vă transmite informații actualizate și exacte, nu putem garanta că prezentele pagini nu conțin erori, cu toate că vom depune toate diligențele pentru remedierea acestora. În acest sens, S.C. WOW Factor Concept S.R.L. nu poate fi ținută responsabilă pentru niciun fel de daune produse Utilizatorului Site-ului. Orice persoană care dorește să achiziționeze Serviciile prezentate pe Site este încurajată să ne contacteze și telefonic sau prin e-mail pentru a se informa atât asupra disponibilității Serviciului în cauză, cât și asupra condițiilor contractuale și a costurilor aferente.

10. Soluționarea litigiilor

10.1. Orice litigiu apărut va fi rezolvat prin înțelegere între cele două părți (pe cale amiabilă). În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române, de pe raza sediului social al S.C. WOW Factor Concept S.R.L.

10.2. S.C. WOW Factor Concept S.R.L. nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către Utilizatori a „Termenilor și condițiilor”.

Vă mulțumim!