1. Informații generale

1.1. Confidențialitatea datelor dv. cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. WOW Factor Concept S.R.L., cu sediul în București, sector 4, Aleea Cricovul Dulce nr. 13, bl. 19, sc. B, et. 3, ap. 36. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dv. cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://data-management.ro (“Site-ul”)

1.2. Acest Site folosește fișiere de tip cookie (doar cookie-urile necesare): acestea sunt necesare pentru a putea utiliza câteva funcții importante pe Site. Aceste cookie-uri nu colectează informații personale. Puteți elimina cookie-urile stocate în computer prin setările browser-ului dv. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica de Cookie-uri

1.3. Prin utilizarea acestui site sau/şi a serviciilor noastre, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dv. personale așa cum este detaliat în această Politică de Confidențialitate. Puteți de asemenea consulta Termenii și Condițiile acestui Site, aici: Termeni și condiții

2. Principii de protecție a datelor

Respectăm următoarele principii de protecție si prelucrare a datelor cu caracter personal:

 • Procesarea este legală, corectă, transparentă. Activitățile noastre de prelucrare au motive legale. Întotdeauna considerăm drepturile dv. înainte de prelucrarea datelor personale. Vă vom furniza informații privind prelucrarea la cerere;
 • Procesarea este limitată ca scop. Activitățile noastre de procesare corespund scopului pentru care au fost colectate datele personale;
 • Procesarea se face cu date minime. Noi colectăm și procesăm doar cantitatea minimă de date personale necesare pentru orice scop;
 • Prelucrarea este limitată pe o perioadă de timp de 10 ani. Noi nu vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioada mai mare decât dacă este necesar;
 • Vom face tot posibilul pentru a asigura acuratețea datelor;
 • Vom face tot posibilul pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.

3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, S.C. WOW Factor Concept S.R.L. va prelucra datele dv. cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact sau formularelor de contact din Site, în măsura în care alegeți să ne contactați în acest fel și numai la inițiativa dv. Acestea cuprind, dar nu se limitează, la: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, denumirea firmei pe care o reprezentați (în cazul persoanelor juridice).

4. Scopurile și temeiurile prelucrării

4.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, S.C. WOW Factor Concept S.R.L. prelucrează datele dv. cu caracter personal astfel:

 • oferirea informațiilor referitoare la serviciile prestate de S.C. WOW Factor Concept S.R.L.;
 • pentru a răspunde solicitărilor și întrebărilor dv.;
 • pentru a îmbunătăți experiența dv. oferită pe Site;
 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor;
 • pentru o eventuală monitorizare a traficului.

Temei: Prelucrarea datelor dv. în acest scop are la bază interesul legitim al S.C. WOW Factor Concept S.R.L. de a vă oferi informații de prezentare a serviciilor prestate, de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații.

4.2. Cu acordul dvs. vom procesa datele dvs. personale și în următoarele scopuri:

 • pentru a vă trimite buletine informative și/sau oferte in diferite campanii de marketing;
 • pentru alte scopuri pentru care v-am cerut acordul dv.

4.3. Furnizarea datelor dv. în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dv.

4.4. În cazul în care veți dori să achiziționați serviciile descrise pe Site, datele dv. personale vor fi folosite și în scopul redactării contractului de prestări servicii în format fizic și respectiv al emiterii ulterioare a facturii fiscale aferente acestuia.

4.5. Datele dv. personale sunt colectate și pentru a îndeplini obligațiile care decurg din lege și / sau pentru a folosi datele dv. personale în cazurile prevăzute de lege. Păstrăm informațiile dv. de facturare și alte informații culese despre dv. atât timp cât este necesar în scopuri contabile sau alte obligații care decurg din termene legale, dar nu mai mult de 5 ani.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. WOW Factor Concept S.R.L. poate dezvălui datele dv. către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină deținătorul website-ului în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firmă de contabilitate, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate și dezvoltarea caracteristicilor de siguranță;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

6. Politica față de minori

Nu intenționăm să colectăm cu bună știință informații aparținând persoanelor care nu au împlinit vârsta legală pentru a încheia contracte și/sau a achiziționa serviciile oferite de noi. Serviciile noastre nu se adresează minorilor și aceștia nu sunt considerați potențiali beneficiari ai acestora.

7. Drepturile de care beneficiați

7.1. În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către S.C. WOW Factor Concept S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C. WOW Factor Concept S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către S.C. WOW Factor Concept S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul;

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, S.C. WOW Factor Concept S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv:
  • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit;
  • dreptul ca aceste date să fie transmise de către S.C. WOW Factor Concept S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al S.C. WOW Factor Concept S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care S.C. WOW Factor Concept S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar;

7.2. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: data.management.RO@gmail.com

8. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Website: http://www.dataprotection.ro/
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: (+4) 021 252 55 99